seedot.com CEBIT, award, Best Practice 2006, BestPractice-IT special award for the highest level of customer benefits achieved, This award is presented to the company which achieves the maximum direct or indirect benefit for their customers using their particular solution
.
seedot.com offer more than services - we offer SOLUTIONS
.
.

Вход за клиенти

Регистрация

Търсене
 


Начало » Медии » seedot.com в медиите » ИКТ бизнесът в региона ще работи за общ бранд

ИКТ бизнесът в региона ще работи за общ бранд

Българският ИКТ клъстер, 16 март 2006

ИКТ бизнесът в региона ще работи за общ бранд

Повече от 200 гости присъстваха на българската ИКТ вечер на CeBIT, организирана от Българския ИКТ клъстер

Сърбия, Македония, Украйна, Армения, Румъния и България стартират инициатива за общ брандинг на ИКТ сектора, за да могат да предложат регионално коопериране в работата по общи ИТ проекти и да подготвят бързо интегрирани предложения на високо ниво. За това се договориха по време на световното технологично изложение CeBIT ИТ бизнес асоциациите на тези страни, Българският ИКТ клъстер и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Целта е ИТ фирмите от Източна Европа е да прилагат еднакви методологии и процеси на работа, които да гарантират по-високо качество на услугите, надеждност и сигурност на индустрията.

Идеята за общ регионален ИТ бранд беше формулирана от БАСКОМ и Румънската ИТ асоциация ARIES на предишното изложение CeBIT 2005. Обединеният потенциал и общото послание ще направи страните от Източна Европа още по-конкурентоспосособни на световните пазари. Ще работим за разпознаването на целия регион като извор на таланти, организирани в зрели и креативни фирми, прилагащи съвременните методологии за качество на процесите. Така и предимствата на отделните страни и фирми ще бъдат по-лесно разпознаваеми, заяви Георги Шарков, председател на БАСКОМ.

На конференцията SEEITA през май в Скопие ще бъдат обсъдено и подписано споразумение за работа в ИТ сектора и коопериране на регионално ниво, което ще бъде подготвено от ИТ асоциациите на Румъния и България. Инициативата получи вече подкрепа от основните донорски програми в региона, като GTZ, USAID, UNDP, EBRD, WorldBank.

Българският ИКТ клъстер подкрепи инициативата на БАСКОМ, обединяваща фирмите от най-динамичния бранш в ИКТ сектора – софтуерната индустрия. "Българските ИКТ фирми притежават конкуренти предимства не само в разработването на специфични софтуерни решения с висока добавена стойност. България вече е разпозната като страна, в която икономиката на знанието е двигател на всички индустрии и сега може да предложи своя опит и на регионално ниво", заяви Таня Попова, Изпълнителен директор на ИКТ клъстера.

Повече от 200 представители на международни компании и ИКТ организации в световен мащаб присъстваха на българската ИКТ вечер на CeBIT 2006. Домакин на събието беше Българският ИКТ клъстер, който представи конкурентните предимства на родните ИКТ фирми в рамките на най-голямото високотехнологично изложение, което се проведе между 9 и 15 март в Хановер, Германия.


Българските фирми ГазКомфорт Трейд и Сийдот бяха отличени със специалната награда на Best Practice–IT 2006 за "Най-оптимално ИТ решение в полза на клиента". Тази година Българският ИКТ клъстер заедно с партньора на BestPractice-IT БАСКОМ подпомогна родните фирми с информация за участие в конкурса. "Три български фирми от десет допуснати до финалния етап и високото отличие за ГазКомфорт трейд са висока атестация за уменията и възможностите на българските ИКТ специалисти", коментира Георги Брашнаров, заместник председател на БАСКОМ.

През 2006 г. БАСКОМ заедно с Българския ИКТ клъстер ще организира и провежда предварителните кръгове за номиниране на българските фирми за Best Practice–IT 2007, които имат желание да участват в този престижен конкурс за ИТ решения за малките и средни предприятия.

Българският ИКТ Клъстер е учреден през декември 2004 г. като естествено продължение на сътрудничеството в рамкитe на ИКТ общността за създаването и реализирането на "Националната стратегия за конкурентоспособност на България на световните ИКТ пазари". Организацията има за цел прилагането на 'Клъстер' концепцията' в качеството и на бизнес форум, катализиращ създаването на конкурентни предимства чрез иновации. Посредством създадената ‘ИКТ Клъстер Общност’ ще се споделят знания, опит и възможности за развитие. Форумът е отворен за всеки глас от сектора – научни институти, университети, неправителствени организации, държавни институции, сдружения.За допълнителна информация:

Радосвета Чобанова

Агенция PeeR to peer

9811444, 0886 317 897,

chobanova@pr2peer.com
 

© 1995-2006 seedot.com
e-mail:

Последна промяна:

ЁўЁІëãЁ¤ðñЁєЁЁ åçЁЁЁє english german

IC Tallent Bulgaria   World Summit on the information society   Best Practice IT 2006

Принтира� тази страницаПринтира� тази страница Add  this page to your favorites! Add this page to your favorites! | Send to a friend