seedot.com CEBIT, award, Best Practice 2006, BestPractice-IT special award for the highest level of customer benefits achieved, This award is presented to the company which achieves the maximum direct or indirect benefit for their customers using their particular solution
.
seedot.com offer more than services - we offer SOLUTIONS
.
.

Вход за клиенти

Регистрация

Търсене
 


Браншове

seedot.com покрива всички браншове от бизнеса, нестопанските организации, университети и държавни организации.

За да разработим успешно всеки един проект, ние имаме индивидуален подход към всеки наш клиент. Проучваме изцяло всичко свързано с дейността им и не се срамуваме да питаме ако не знаем нещо. Искаме със всеки един проект да се развиваме за да можем да предложим най-доброто от нас.

 
 

© 1995-2006 seedot.com
e-mail:

Последна промяна:

ЁўЁІëãЁ¤ðñЁєЁЁ åçЁЁЁє english german

IC Tallent Bulgaria   World Summit on the information society   Best Practice IT 2006

Принтира� тази страницаПринтира� тази страница Add  this page to your favorites! Add this page to your favorites! | Send to a friend