<%Server.Execute("../trafficA/track.asp")%>
:::...Институт по древни цивилизации...:::
logo

Конференция

Цели и задачи

Програма

Разширени резюмета

За ИНСТИТУТА по древни циливизации

CONDFERENCE
PROGRAM

 

Институт по древни цивилизации

ПРОГРАМА на научната конференция:

.Древната Българска цивилизация -същност и значение за формирането на старобългарската култура

15 Февруари от 14 ч. в 210 аудитория.
16 Февруари
от 9- 17:30 ч. в 601 аудитория на:
Химическия факултет на СУ "Св.Кл. Охридски", бул. Джеймс Баучер 1

15 Февруари, 210 ауд., Химически факултет на СУ "Св.Кл. Охридски"
12:30- 14 ч. Регистрация
14 ч. -Откриване, приветствия
Пленарни доклади със свободен вход (председател проф. Б. Тошев)
14:15 - Димитър Ил. Димитров. Пан- европейски генетически проект (Резултати и значение. Българска перспектива)
15:00 - Я. Шопов- Българската държавна традиция през вековете (от Потопа до наши дни).
15:45 -Дискусия
16:15-17:00 кафе пауза, регистрация
Пленарни доклади (председател Д. Ил. Димитров)
17:00 -Георги Китов- Тракийските могили.
17:45 -Петко Димитров, Д. П. Димитров.- Черно море, Потопът и Библейските митове.
18:30 -Дискусия
19:00 -Прожекция на диапозитиви- Т. Ялъмов

16 Февруари, 601 ауд., Химически факултет на СУ "Св.Кл. Охридски"
Тематични секции:
1.Произход, религия, държавност (председател проф. Петко Димитров)
9:00 -Я. Шопов, Т. Ялъмов.- Древната религиозна система на прабългарите и въздействието и върху религиите в средна Азия.
9:20 -Е. Димитрова- Ведическата парадигма- отворена
9:40 -К. Герганова- Раннохристиянска философия в България.
10:00 -Я. Шопов- Най- ранни писмени сведения за присъствието на прабългари в Двуречието.
10:20 -Д. Александров- Българските владетели преди кан Кубрат.
10:40- 11:00 кафе пауза
2. Език на древните българи (председател д-р Я. Шопов)
11:00 -Я.Й.Шопов, Л.Цанков, Т. Ялъмов, Л. Ненчев, Г. Канканосян.- Компютърен анализ на фамилните имена в София за издирване на редки и остарели думи от прабългарски произход.
11:30 -Л. Ненчев.- За някой неизменяеми думи в българския език и пущу.
11:50 -М. Попганчева, Т. Ялъмов- Сходни думи и изрази в българския и непалския език.
12:10 - Г. Хнканосян.- Сходни думи и изрази в българския, персийския и иранския език
12:30 - В. Младенова.- Език на аспаруховите българи и остатъци от него в говоримия български език.
12:50- 14:00 обедна почивка
3. Археология, цивилизация и календар (председател ст.н.с. Георги Китов)
14:00 -Ваня Илинкина- Кодирани знания за лечение по нашите земи от VII хилядолетие до Хр. до X век сл. Хр.
14:30 -Б. Павлов.- Разселването на ранните българи в Източна Европа в края на VI- началото на VII век от Христа (археологически аспекти на проблема).
14:50 -Т. Ялъмов- Изследванията на Волжска България в района на гр. Самара
15:10 -А. Стоев- Типове археоастрономически центрове в България.
15:30 -В. Умленски- Някои реконструкции на прабългарския календар. За византийското летоброене и българската ера
15:50 -Б. Шкодров.- Ноевият потоп.
16:10
4. Обсъждане и решения

17:30 -Закриване

Средства за Института се набират в сметката на
Фондация "Точни науки"
Българска Пощенска Банка
Банков код: 92079400
Сметките на Фондация "ТОЧНИ НАУКИ" са:  
BGL: 1042839221
USD:  

Seedot.com web design, web development, b2c, b2b web system


:::...Send e-mail...::: Copyright ® 2001 Институт по древни цивилизации. All rights reserved. This site created by seedot.com