<%Server.Execute("../trafficA/track.asp")%>
:::...Институт по древни цивилизации...:::
logo

Конференция

Цели и задачи

Програма

Разширени резюмета

За ИНСТИТУТА по древни циливизации

CONDFERENCE
PROGRAM

Институт по древни цивилизации,

Национална научна конференция:

.Древната Българска цивилизация -същност и значение за формирането на старобългарската култура

На 15 Февруари от 14 ч. в 210 ауд. на Химическия факултет на СУ "Св.Кл. Охридски", бул. Джеймс Баучер 1 (срещу Семинарията) се открива Националната научна конференция на тема "Древната Българска цивилизация -същност и значение за формирането на старобългарската култура". Организираната от Института по Древни цивилизации с участието на Историческо дружество "Българска орда-1938" конференция ще събере изтъкнати специалисти по българската и тракийската цивилизация, история и археология с езиковеди, компютърни лингвисти, философи, астрономи, археоастрономи, океанолози, климатолози, генетици и специалисти по абсолютно датиране, изследващи най- ранната българска история.

Основа за конфенцията е използването на интердисциплинарния подход за решаване на ключовите дискусионни въпроси около формирането на българския народ и неговата цивилизация. За целта за пръв път се въвеждат количествени методи за оценка на достоверноста на исторически тези и хипотези. Те дават възможност за еднозначно установяване или отхвърляне на концепции, дори там където това е невъзможно с конвенционалните методи на една отделна историческа дисциплина. За пръв път ще се представят резултати за българския аспект на пан- европейския генетически проект. За пръв път у нас Ваня Илинкина ще представи археологически данни за находки на учебни пособия по акупунктура от VII-мо хилядолетие преди Христа в България. Ще научим за археологическите находки от Волжска България. Ще бъдат представени последните данни за Потопа в Черно море и последните находки в тракийските могили. Пленарните доклади на Георги Китов, Петко Димитров, Димитър Ил. Димитров и др. ще ни дадат възможност да се докоснем до кухнята на изследванията и да научим за последните постижения на науката в тази област. Ще научим откъде идват и какво означават неразбираемите на съвременния ни език фамилни имена на мнозина от нас. Модерните компютърни модели ще ни открият неподозирани дълбини на родния ни език водещи към изворите на световната цивилизация. Пътувайки през вековете ще си припомним, че създаването на Европейския съюз не е нещо ново, а е преоткриване и преосмисляне на Индо- европейския съюз съществувал преди хилядолетия по нашите земи. Ще потърсим какво свързва европейските народи от зараждането им до днешни дни.

Независимо от високото и професионално ниво конференцията ще бъде интересна и полезна за всеки българин който иска да научи повече за дедите си, тяхната държавност, бит и културни традиции. За тяхната забележителна цивилизация от която има какво да научим и да се поучим, да почерпим мъдрост и вдъхновение дори в днешни дни.

За справки: Я. Шопов (председател на орг. комитета):
тел. 62- 56- 833, YYShopov@Yahoo.com

Средства за Института се набират в сметката на
Фондация "Точни науки"
Българска Пощенска Банка
Банков код: 92079400
Сметките на Фондация "ТОЧНИ НАУКИ" са:  
BGL: 1042839221
USD:  

 

Seedot.com web design, web development, b2c, b2b web system


:::...Send e-mail...::: Copyright ® 2001 Институт по древни цивилизации. All rights reserved. This site created by seedot.com