<%Server.Execute("../trafficA/track.asp")%>

 

Запитване за оферта на Ваш Проект

посетете новия уеб сайт

seedot.com is a web design and web development studio Bulgaria, website design company Bulgaria, flash web design, graphic design company in Bulgaria, flash website design studio Bulgaria, flash web design, and graphic design company in Bulgaria for utmost Internet success. An Multimedia Agency specialising in Internet Services, Web Design, CD Rom, Video and Presentations based in Sofia Bulgaria. We combine a broad range of services including business management, marketing, graphic design and IT in order to provide you with a professional and personal service, Web development and design,asp, php and delphi projects, download programs, info and resume, professional sites and programing

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 


seedot.com » ЛИЗИНГ

ПРЕДИМСТВА НА ЛИЗИНГА | ПРИМЕРНА СХЕМА | УСЛОВИЯ
ПРОЦЕДУРА | ДОКУМЕНТИ | ВЪПРОСИ

 

Факт е, че нашата компания оферира и договаря със своите клиенти за софтуерните разработки и уеб дизайн много благоразумни цени. Сега вече предлагаме на Българския пазар за първи път и ЛИЗИНГ за уеб дизайн и уеб разработки без ДОПЪЛНИТЕЛНО ОСКЪПЯВАНЕ + ИЗБОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДАРЪЦИ включени към ЛИЗИНГА.

 

ПРЕДИМСТВА НА ЛИЗИНГА

Лизингът - възможност да разширите своя бизнес веднага!

Предимството да станеш собственик на проект, услуга или продукт, без да е нужно да влагате много средства наведнъж.

Желаният от Вас проект е Ваш срещу ниска начална инвестиция.

Лизингът Ви позволява гъвкавост по отношение схемите на разплащане.

Възможност да планирате своите разходи.

Освобождавате оперативен капитал, за да вложите свободните средства в развитие на основната си дейност.

Възможност да закупите по-качествена услуга или продукт.

Лизингът Ви предоставя и предимства, свързани с данъчната политика.

{ t o p }

ПРИМЕРНА СХЕМА

seedot.com предлага лизингова оферта, която съдържа следната по-важна информация: лизингова цена, встъпителна и месечни вноски, срок на лизинга.

Погасителният план посочва размера на месечните вноски и датите, на които те се дължат. Посочени са детайлно финансовите задължения на лизингополучателя: встъпителна вноска, вноски и такса, както и съответната остатъчна стойност.

За по - конкретна представа Ви предоставяме примерна лизингова оферта с хипотетична доставна цена, където можете да видите начина на калкулиране и разпределението на вноските в продължение на 12 месеца.

Доставна цена: 1 000,00
Лизингова цена: 1 000,00
Год.оскъпяване: БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ
Остатъчна стойност: 0,00
Срок на договора: 12

ОБЩО ПЪРВОНАЧАЛНО ПЛАЩАНЕ

Встъпителна вноска: 30%
Встъпителна вноска: 300,00
Такса за обслужване: 0,00
Месечна вноска: 58,33
 

358,33


Дата на падеж Сума
2 31.1.2003 58,33
3 02.3.2003 58,33
4 02.4.2003 58,33
5 02.5.2003 58,33
6 02.6.2003 58,33
7 02.7.2003 58,33
8 02.8.2003 58,33
9 02.9.2003 58,33
10 02.10.2003 58,33
11 02.11.2003 58,33
12 02.12.2003 58,33
Остатъчна стойност: 02.1.2004 0,00
Подарък:
Онлайн статистика
31.1.2003 0.00
ОБЩО 641.63

{ t o p }

УСЛОВИЯ

Вид на лизинга
seedot.com Ви дава възможност да получите желания от Вас Интернет или компютърен проект чрез финансов лизинг. При коректно издължаване на всички вноски, в края на лизинговия период Вие ставате собственик на проекта.

--------------------------------------------------------------------------------
Срок
seedot.com Ви предлага гъвкави 6-, 9- и 12-месечни лизингови схеми на разплащане.

--------------------------------------------------------------------------------
Вноски
Изплащането на проекта става на равни месечни вноски, съгласно договорената при сключване на лизинговия договор схема.

--------------------------------------------------------------------------------
Валута на договора
Всички договори се сключват в ЛЕВА.

--------------------------------------------------------------------------------
Оскъпяване
БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ

--------------------------------------------------------------------------------
Встъпителна вноска
30% (или 50%) заедно с първата месечна вноска.

{ t o p }

ПРОЦЕДУРА - Няколко лесни стъпки за получаване на ЛИЗИНГ от seedot.com

1. Клиентът извършва ЗАПИТВАНЕ към seedot.com;

2. Оторизираните служители на seedot.com изготвят ОФЕРТА, в която се отразяват следните параметри: спецификация на проекта; количество, единична цена; срок и условия на изработка,; гаранционна поддръжка;

3. Въз основа на офертата от seedot.com, seedot.com изготвя и предлага на клиента ЛИЗИНГОВА ОФЕРТА;

4. След одобрение на лизинговата оферта от клиента, той предоставя изискваните материали и всичко необходимо за изработка на Лизинговия договор

5. Експертите на seedot.com проучват и анализират сделката на база на предоставените им от клиента документи и в рамките на един работен ден излизат със СТАНОВИЩЕ ПО СДЕЛКАТА;

6. При одобрение на сделката, клиентът получава ПОКАНА за подписване на договор със съответните приложения към него;

7. Клиентът се запознава с документите и двете страни ПОДПИСВАТ ДОГОВОРА;

8. seedot.com извършва ИЗРАБОТКАТА на проекта, предмет на лизинговия договор;

9. Клиентът подписва ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, с което удостоверява изработването на проекта, съгласно лизинговия договор;

10. При редовно и коректно погасяване на лизинговите вноски, с плащането на последната, клиентът става СОБСТВЕНИК НА ПРОЕКТА.

{ t o p }

ДОКУМЕНТИ

А) Юридически лица:

Представяне на фирмата – обща информация за настоящата й дейност, бъдещи планове, опит и позиция в бранша. Необходимо обяснение за какво ще се ползва лизинговият обект, мотиви, както и очаквани резултати

Копие от личната карта на Представляващия фирмата

Свидетелство за съдимост на Представляващия фирмата /при поискване/

Всички съдебни решения

Копие от БУЛСТАТ /двустранно/

Копие от данъчната регистрация

Копие от регистрацията по ДДС /при наличие/

Копие от счетоводните документи (Баланс и ОПР) за последните 2 финансови години

Банкова референция /извлечение/

Други документи, отразяващи статуса и дейността на кандидатстващия за лизинг /при поискване/

Б) Физически лица:

Копие от лична карта

Служебна бележка от местоработата за чистия месечен доход за последните 6 (шест) месеца

Декларация по чл. 182 от ДПК, от общината

Информация за адреса на местодомуване на техниката

Свидетелство за съдимост /при поискване/

Други документи за доход (хонорари, наеми и др.) / при поискване/

Други документи, отразяващи статуса и дейността на кандидатстващия за лизинг /при поискване/

Лизинговият договор с физически лица се гарантира задължително от един поръчител и всички посочени по-горе документи се изискват и за него.

{ t o p }

ВЪПРОСИ

1. Какви продукти и услуги предлагате на лизинг?
Отговор: Всички продукти и услуги предлагани от seedot.com и които са свързани с дизайн, програмиране за Интернет, Вътрешни мрежи, компютърни програми. За повече нформация моля посетете секция РЕШЕНИЯ

2. Мога ли да получа стока на лизинг от друг доставчик?
Отговор: Към настоящия момент seedot.com НЕ работи с други фирми. Вие винаги сте свободни да потърсите друга фирма която предлага подобни услуги.

3. Мога ли да изплатя по-рано дължимата по лизинговия договор сума?
Отговор: Да, възможно е! Към погасителния план от договора ще има и схема за предсрочно издължаване на стойността по договора. Като това ще Ви носи допълнителни подаръци и допълнителни решения към проекта Ви.

4. Какъв е размерът на годишното оскъпяване?
Отговор: БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ

5. Какъв е максималният срок на лизингов договор, който предлагате?
Отговор: Максималният размер на лизинговия договор е 12 месеца.

8. Какво да направя, за да взема проект на лизинг?
Отговор: Разгледайте подробно Процедура

9. Колко време се изисква за сключване на лизинговия договор и получаване на проекта?
Отговор: Проучването се извършва в рамките на 3 (три) работни дни. А получаването на проекта се договаря с разработчика.

Ако желаете да получите допълнителна информация, да зададете въпрос или да направите препоръка използвайте

формуляра за обратна връзка

Ние ще отговорим с удоволствие на всички Ваши въпроси.

{ t o p }

Принтирай тази страница

 

Seedot.com web design, web development, b2c, b2b web system


Профил :: Кариера :: Какво правим :: Как го правим :: Награди :: Хостинг
Корпоративен дизайн :: Разработване на марка :: Цифрови решения
Нашите клиенти :: Ценова справка :: Контакт :: Новини :: Лизинг
Карта на сайта :: Запитване за оферта на Ваш Проект

Български език :: English language :: Deutsch

Add this page to your favorites! | Print this page |
Make seedot.com Your Homepage!

Последна промяна на данните: 
Copyright © 1997-2003 Seedot.com, Sofia, Bulgaria.
All Rights Reserved. e-mail: