<%Server.Execute("../trafficA/track.asp")%>

 

Запитване за оферта на Ваш Проект

посетете новия уеб сайт

seedot.com is a web design and web development studio Bulgaria, website design company Bulgaria, flash web design, graphic design company in Bulgaria, flash website design studio Bulgaria, flash web design, and graphic design company in Bulgaria for utmost Internet success. An Multimedia Agency specialising in Internet Services, Web Design, CD Rom, Video and Presentations based in Sofia Bulgaria. We combine a broad range of services including business management, marketing, graphic design and IT in order to provide you with a professional and personal service, Web development and design,asp, php and delphi projects, download programs, info and resume, professional sites and programing

 


seedot.com » КАК ГО ПРАВИМ

Изследване
При поръчка за да осъществим Вашите цели, ние трябва първо да разберен Вашия биснес основно. Кой е Вашият целеви пазар? Кои са Вашите конкуренти? По какъв начин и накъде желаете да промените Вашата компания? Какви са Вашите дългосрочни цели? Отговорите на тези въпроси е разковничето и сърцевината на успешното дизайнерско решение.
Стратегия
При завършване на изследването, ние започваме да организираме и анализираме информацията която сме получили и събрали. При цялостно проучване на изследването, конкурентите и появилите се тенденции на пазара ние ще предложим дизайнерски опции за открояване на пазара. Ако планът осъществява Вашите цели и предвиждания, ние започваме разработката.
Дизайн
На дизайнерското скеле ние започваме да създаваме визуални решения. Това е фундаментално на първоначален стадии да направим максимално най-доброто за да можем да предадем най-ефективно посланието на компанията, като предложим същевременно и уникален дизайн. След този стадии дизайнерските решения се изпращат за оценка и одобрение.
Допълване
Усъвършенстване и финна настройка на визуалния дизайн започва на този етап. След като веднъж дизайнерската концепция бива завършена, продукцията се завършва. Това е есенцията на продължаващата комуникация с Продуктовия Мениджър и клиента преглежда отново всички стадии на процеса на създаване. Допълнителни стадии може би са необходими в зависимост от големината на проекта.

 

 
Seedot.com web design, web development, b2c, b2b web system


Профил :: Кариера :: Какво правим :: Как го правим :: Награди :: Хостинг
Корпоративен дизайн :: Разработване на марка :: Цифрови решения
Нашите клиенти :: Ценова справка :: Контакт :: Новини :: Лизинг
Карта на сайта :: Запитване за оферта на Ваш Проект

Български език :: English language :: Deutsch

Add this page to your favorites! | Print this page |
Make seedot.com Your Homepage!

Последна промяна на данните: 
Copyright © 1997-2003 Seedot.com, Sofia, Bulgaria.
All Rights Reserved. e-mail: